Prevención riesgos laborales

Prevenir i avaluar els Riscos Laborals a l’Hostaleria

juny 9, 2023 | Blog

Al sector de l’hostaleria hi ha diferents riscos que afecten els treballadors. És important tenir-los en compte i assegurar-nos que les condicions de treball són segures per als empleats. Des de Riscos Laborals Europreven, us donem alguns consells per ajudar-vos a prevenir els riscos laborals al sector de l’hostaleria.

Prevenció de Riscos Laborals en un negoci Hostaler

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals estableix el deure de prevenció per part dels empresaris. A més, a l’àmbit laboral del R.D. 486/97 s’estipulen unes condicions mínimes al lloc de treball.

Bàsicament, totes les empreses que utilitzen almenys un treballador tenen la responsabilitat de protegir-lo dels riscos laborals, integrant activitats preventives dins de l’empresa i prenent totes les mesures per garantir la seva salut i seguretat en tots els aspectes relacionats amb la feina.

Com prevenir Riscos Laborals a l’Hostaleria?

Caigudes i relliscades

Alguns dels factors que poden contribuir a patir relliscades i caigudes són: terres bruts d’oli, aigua o restes de menjar, mobles i objectes que bloquegen el pas, mala il·luminació del local, etc. També cal tenir molta cura amb els desnivells, buits, escales en mal estat o si cal treballar a zones altes. Aquestes són algunes mesures preventives per evitar caigudes i relliscades:

 • Aneu amb compte en caminar sobre voreres en mal estat i identifica la presència d’objectes fixos a l’àrea de treball.
 • Marca els obstacles fixos i mantingues nivells d’il·luminació adequats.
 • Els espais han de permetre un moviment segur.
 • Instal·la baranes, passamans i proteccions on sigui probable que passin caigudes.
 • Millora la neteja en àrees properes a fregidores, aigüeres i congeladors.
 • El terra i les sabates de treball han de ser antilliscants.
 • En cas de vessaments d’oli i greix, utilitzeu un producte desgreixant per mantenir un ordre i neteja adequats.

Caiguda d’objectes

S’origina quan cauen objectes durant la manipulació, amb la mà o qualsevol altra eina (transpaleta, carretó elevador, caixes en mal estat, etc.). També poden caure a causa d’un apilament incorrecte de materials als prestatges. Evita els riscos per caiguda d’objectes amb aquests consells:

 • Utilitza sabates protectores amb puntes reforçades.
 • Emmagatzema paquets o articles de forma segura als prestatges perquè s’assenten de manera uniforme i col·loca els articles més pesats a la base.
 • Utilitzar equips auxiliars adequats a la càrrega que cal transportar.
 • No es recomana sobrecarregar els prestatges.

Cops amb objectes i utensilis

Als establiments d’hostaleria s’utilitzen diàriament picadores de carn, batedores, ganivets i altres utensilis tallants. A més de múltiples pots o envasos de vidre que passen a través dels seus treballadors, i fins i tot espines o ossos d’animals, que poden provocar talls o lesions. A continuació us expliquem com prevenir talls i cops amb aquests elements:

 • Utilitzar els EPI necessaris i manejar correctament tots els elements ens ajudarà a prevenir i evitar riscs innecessaris.
 • Els ganivets s’han de transportar i emmagatzemar correctament i s’han d’organitzar després del seu ús.
 • Evita treure el dispositiu de protecció de la màquina proporcionat pel fabricant.
 • No es recomana l’ús de la màquina per part de personal no autoritzat, altres persones que hagin estat prèviament capacitades i comprenguin el seu ús i manteniment.
 • Mantingues els teus ganivets esmolats i fes-los servir correctament en cada situació. Per exemple, no obris una llauna amb un ganivet.

Postures forçades

Tenir moltes hores de treball seguides de peu pot fer-nos adoptar males postures a l’horari de treball. Una mala postura ens pot causar dolor muscular, contraccions, cansament físic excessiu o fins i tot alteracions en el son. Així pots prevenir les postures forçades:

 • Evita postures inadequades i mantingues l’esquena el més recta possible.
 • Respectar el temps lliure.
 • Alternança de posicions i tasques.
 • Evita sobrecarregar palets, caixes, barrils, etc.
 • Obtenir una formació adequada sobre les postures que hem de dominar al lloc de treball.

Sobreesforços

El maneig inadequat de caixes i productes pesants o voluminosos pot provocar lesions, així com la manca de capacitació per manejar-los. Les conseqüències del sobreesforç són molt semblants a les de mantenir postures forçades. Aquestes són algunes mesures preventives per evitar el sobreesforç:

 • Manipula la càrrega correctament.
 • Col·loca els paquets o mercaderies als prestatges de manera que quedin col·locats de forma estable, col·locant els articles més pesats als prestatges inferiors.
 • Si la càrrega és molt pesada o voluminosa, cal manipular-la amb l’equip i la protecció adequats.
 • Desenvolupar una política integral de prevenció de riscs ergonòmics.

Canvis de temperatura

A l’hostaleria, especialment a la cuina, els treballadors solen estar exposats a la calor o al fred i a la humitat, provocant molèsties tèrmiques als treballadors. Segueix aquestes mesures preventives per evitar els canvis de temperatura:

 • El temps d’exposició està limitat per possibles alternances de tasques.
 • Evita els menjars greixosos i copiosos.
 • Hidrata’t amb freqüència i evita l’alcohol o les begudes amb cafeïna.
 • Vesteix-te apropiadament per a la temperatura en què et trobis.
 • Assegurar el funcionament correcte dels sistemes d’extracció i aire condicionat.
 • Hi ha d’haver més d’1,50 m d’espai lliure al voltant de qualsevol font de calor.

Avaluació de Riscos Laborals a l’Hostaleria

La prevenció i l’avaluació de riscos laborals és un aspecte crucial que cal tenir en compte per avaluar i minimitzar els riscos que es puguin produir en qualsevol tipus d’empresa. Disposar d’un bon pla de prevenció pot millorar les condicions de treball i disminuir en gran mesura el risc d’accidents. A Riscos Laborals Europreven disposem d’especialistes en aquest sector que us ajudaran a aplicar les mesures necessàries per prevenir els riscos laborals. Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres per demanar informació sobre els serveis que oferim.

Comparte el contenido:

Demana pressupost!

No esperis més i posa't en contacte amb nosaltres per conèixer els nostres preus i els diferents serveis que podem oferir a la teva empresa. Demana pressupost sense compromís i et respondrem el més aviat possible.

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Política de Privadesa