L’ergonomia a la feina consisteix a millorar els sistemes i l’ambient laboral perquè s’adapti a les capacitats de les persones.

Ergonomia a la feina

Què és l’Ergonomia a la Feina?

L’ergonomia és el conjunt de coneixements destinats a millorar l’ambient de treball, els sistemes i els productes perquè s’adaptin a les capacitats mentals i físiques de totes les persones. D’aquesta manera, es poden reduir els riscos laborals relacionats amb les males postures, els moviments repetitius o la càrrega excessiva de pes.

A més, l’objectiu d’aquesta disciplina és adaptar cada treball a les necessitats de l’empleat. D’aquesta manera es podran analitzar les condicions laborals amb més facilitat i disminuir les càrregues físiques i mentals de l’individu. Adequant els llocs de treball i els entorns es podrà optimitzar la seguretat, eficàcia, confort i rendiment global de tot el sistema.

Com afecta l’Ergonomia a la Feina?

Com hem dit anteriorment, la funció principal de l’ergonomia consisteix a adaptar la maquinària i els llocs de treball a l’home. Això fa que es pugui treballar amb més comoditat i seguretat augmentant el rendiment dels empleats i disminuint la probabilitat de patir un accident laboral. Aquests són tots els objectius que té l’ergonomia a la feina:

  1. Controlar l’entorn de cada lloc de treball.
  2. Detectar els riscos de fatiga mental i física dels treballadors.
  3. Seleccionar quina és la tecnologia per a les eines i els equips de treball més adequada al personal.
  4. Analitzar els llocs de treball i definir els objectius de la formació.
  5. Optimitzar la interrelació entre les persones i la tecnologia utilitzada.
  6. Afavorir l’interès dels treballadors per la tasca i l’ambient de treball.
ergonomia a la feina

Pregunta a un tècnic
tel. 661761905

Com aplicar l’Ergonomia a la Feina?

Per aconseguir els objectius de l’ergonomia a la feina i disminuir les càrregues físiques i mentals dels empleats, cal realitzar diversos estudis personalitzats. A continuació, detallem quins són els estudis específics que realitzem a Proacciona per dur a terme el nostre servei d’ergonomia a la feina:

ergonomia a la feina

Manipulació manual de càrregues

A totes les avaluacions de riscos on es detecten sobreesforços, s’aplica la metodologia simplificada de la Guia del R.D. 487/1997 sobre manipulació manual de càrregues. D’aquesta manera es poden resoldre els casos clars de risc intolerable (manipulació de càrregues de més de 25 kg) o riscos trivials.

Quan es tracta d’altres activitats complexes o que amb la metodologia anterior no es pot arribar a una conclusió clara, apliquem la metodologia NIOSH de manipulació manual de càrregues utilitzant les eines informàtiques de l’Institut de Biomecànica de València (IBV) per garantir l’ergonomia a la feina.

Tir i arrossegament

Les tasques de tir i arrossegament com l’ús de transpaletes manuals, carros o caixes poden suposar també un risc per a l’esquena. Amb ajuda dels estudis de S.H. Snook i V.M. Ciriello, podem determinar els riscos derivats del tir i arrossegament així com proposar mesures preventives encaminades a reduir el risc.

Postures forçades

Algunes activitats suposen un risc per adoptar postures extremes, ja sigui de cames, tronc, esquena, braços, coll o mans. Mitjançant l’enregistrament en vídeo de la tasca i posterior anàlisi detallada es podran avaluar els riscos aplicant diferents metodologies segons l’activitat.

Moviments repetitius

Els moviments repetitius dels membres superiors són la causa principal de trastorns musculoesquelètics. L’avaluació d’aquest tipus de riscos requereixen fer un enregistrament en vídeo de diversos cicles complets de l’activitat així com fer una anàlisi detallada de totes les tasques, subtasques i els moviments o accions tècniques executats en cadascuna.

Utilitzem el mètode de la norma UNE-EN 1005-5/2007 Avaluació del risc per manipulació repetitiva d’alta freqüència, basat en el mètode OCRA.

Disconfort a oficines (tèrmic/acústic)

El disconfort tèrmic i per soroll excessiu a oficines és una de les principals causes de pèrdua de productivitat, irritació i conflictes laborals.

Es poden fer avaluacions de disconfort tèrmic, mesurant els paràmetres ambientals (temperatures, velocitat de l’aire, HR…) i mitjançant l’aplicació del Mètode de Fanger obtenir el percentatge d’insatisfacció amb l’objectiu de millorar les variables ambientals que influeixen de manera negativa.

A més, es pot fer un estudi de soroll i aplicar mètodes d’avaluació com el nivell d’interferència conversacional (PSIL), Corbes de valoració NR (Noise Rating), Temps de reverberació (Tr) o determinar l’Índex de soroll a oficines (IRO) .

Càrrega de treball

Tota activitat física comporta un augment de la despesa energètica i la posada en marxa de diversos mecanismes de compensació que permeten l’ajustament de certes funcions.

Es pot classificar la penositat d’un lloc de treball a partir del mesurament individualitzat de la freqüència cardíaca i comparant-la posteriorment amb uns valors de referència. S’utilitzen els criteris de CHAMOUX per a la valoració global del lloc i per a durades de jornada laboral de vuit hores consecutives i els criteris de FRIMAT per a fases curtes del cicle de treball.

Demana pressupost!

No esperis més i posa't en contacte amb nosaltres per conèixer els nostres preus i els diferents serveis que podem oferir a la teva empresa. Demana pressupost sense compromís i et respondrem el més aviat possible.

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

    la política de privadesa