Prevención riesgos laborales

L’impacte del Treball per Torns a la Salut dels Treballadors

gen. 7, 2024 | Blog

En la dinàmica laboral moderna, el treball per torns ha esdevingut una pràctica comuna en nombrosos sectors industrials i de serveis. Aquesta modalitat, que trenca el tradicional horari de treball diürn, respon a la necessitat de mantenir la producció i els serveis en funcionament continu.

Això no obstant, aquesta adaptació laboral no ve exempta de conseqüències, particularment pel que fa a la salut dels treballadors. En aquest article, ens endinsem a l’anàlisi de l’impacte que el treball per torns té sobre el benestar físic, mental i social dels empleats. L’objectiu d’aquest article és oferir una visió integral que permeti comprendre i abordar de manera efectiva les implicacions del treball per torns a la salut laboral.

En què consisteix el Treball per Torns?

La feina per torns és un mètode d’organització del temps laboral on els empleats treballen en horaris rotatius o fixos que cobreixen les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Aquest sistema es fa servir en sectors on cal mantenir l’operació contínua o per satisfer les demandes de servei fora de l’horari comercial tradicional. A continuació, en descrivim les característiques principals:

 • Horaris Rotatius o Fixos: Podeu incloure torns de matí, tarda i nit. Alguns treballadors roten entre aquests torns, mentre que altres poden tenir un torn fix, especialment nocturn o cap de setmana.
 • Cobertura de 24 Hores: És comú en indústries com la salut, seguretat, manufactura, transport i serveis d’emergència, on es requereix operació ininterrompuda.
 • Ritmes Circadians Alterats: El treball per torns pot desafiar el rellotge biològic natural del cos, portant a desajustos als patrons de son i alimentació.
 • Impacte en la Salut i la Vida Social: Pot tenir efectes significatius en la salut física i mental dels treballadors, així com en la vida social i familiar, a causa d’horaris que sovint xoquen amb les rutines socials habituals.

Impactes del Treball per Torns a la Salut

El treball per torns, especialment quan inclou torns nocturns o rotatius, pot tenir diversos impactes significatius a la salut dels treballadors. Aquests efectes es deuen a l’alteració dels ritmes circadians naturals del cos i es poden manifestar de diverses maneres:

 1. Trastorns del Son: Els treballadors per torns sovint experimenten problemes de son, com ara insomni o somnolència excessiva, a causa de l’alteració dels seus cicles de son naturals.
 2. Problemes digestius: L’alteració dels horaris de menjars pot conduir a trastorns gastrointestinals com indigestió, úlceres i canvis en la gana.
 3. Desafiaments a les Relacions Personals i Familiars: Els horaris irregulars poden dificultar la participació en activitats socials i familiars, afectant les relacions personals.
 4. Malalties Cardiovasculars: Hi ha una incidència més gran d’hipertensió, infarts i altres condicions cardíaques en persones que treballen per torns, relacionada amb l’estrès i l’alteració del son.
 5. Estrès i Fatiga: La necessitat de treballar en horaris irregulars o nocturns pot augmentar els nivells d’estrès i de fatiga.
 6. Aïllament Social: Els treballadors per torns sovint troben difícil sincronitzar les seves vides socials amb les de les persones que segueixen un horari regular, cosa que pot portar a un sentiment d’aïllament.

Mesures de Prevenció i Recomanacions

Atesa la naturalesa del treball per torns i els seus possibles impactes negatius a la salut, és crucial implementar mesures preventives i recomanacions tant per a ocupadors com per a treballadors. Aquestes estratègies poden ajudar a mitigar els riscos associats i millorar la qualitat de vida dels empleats:

 • Disseny d’Horaris Raonables: Crear horaris de torns que permetin als empleats ajustar-se gradualment als canvis d’horari i evitar canvis freqüents i extrems.
 • Torns Rotatius a Direcció Horària: Preferir la rotació de torns en direcció horària (matí, tarda, nit) per estar més en línia amb el rellotge biològic natural.
 • Descansos Adequats: Assegurar prou descansos entre torns per permetre la recuperació física i mental.
 • Ambients de Treball Saludables: Proporcionar un ambient laboral ben il·luminat i ergonòmic, especialment per als treballadors nocturns.
 • Programes de Benestar: Oferir programes de benestar i assistència psicològica per ajudar els empleats a manejar l’estrès i els problemes de salut relacionats amb la feina per torns.

Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

En conclusió, el treball per torns, una realitat ineludible a molts sectors laborals, presenta desafiaments significatius per a la salut i el benestar dels treballadors. Hem explorat com els efectes del treball per torns es poden manifestar en diversos aspectes de la salut física, mental i social, i hem destacat la importància d’implementar mesures preventives i estratègies efectives tant per a ocupadors com per a treballadors.

Convidem a les empreses i organitzacions interessades a millorar la salut i seguretat dels seus treballadors a contactar-nos per obtenir més informació sobre els nostres serveis de prevenció de riscs laborals. Oferim assessorament expert i solucions adaptades per garantir que la seva força laboral no només estigui protegida sinó també més sana i productiva.

Comparte el contenido:

Demana pressupost!

No esperis més i posa't en contacte amb nosaltres per conèixer els nostres preus i els diferents serveis que podem oferir a la teva empresa. Demana pressupost sense compromís i et respondrem el més aviat possible.

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Política de Privadesa