Prevención riesgos laborales

Guia de Prevenció per a la Pols de Fusta

maig 12, 2024 | Blog

La pols de fusta, un subproducte generat durant el tall, poliment i processament de la fusta, és una presència comuna en tallers i fàbriques de mobles. Tot i la seva aparent inofensivitat, l’exposició perllongada a aquesta pols representa seriosos riscos per a la salut, incloent problemes respiratoris, dermatitis i més risc de càncer, a més de perills d’explosió i incendi.

Aquesta guia té com a objectiu proporcionar a empleadors i empleats les millors pràctiques i estratègies de prevenció per minimitzar els riscos associats amb la pols de fusta, creant entorns de treball més segurs i saludables.

Natura i Riscos de la Pols de Fusta

La pols de fusta es compon de partícules fines resultants de les activitats de tall, escatat, polit i processament de fusta. La quantitat i la mida de les partícules varien segons el tipus de fusta, el tipus de màquina utilitzada i els procediments de treball emprats.

Les fonts de pols de fusta inclouen tallers de fusteria, serradores, fàbriques de mobles, construcció, ebenisteria, i fins i tot activitats de bricolatge. Processos com el raspallat, escatat, tall i fresat són els més generadors. Els principals perills per a la salut de la pols de fusta inclouen:

 1. Inhalació: L’exposició perllongada a la pols de fusta pot irritar les vies respiratòries, provocant símptomes com ara tos, esternuts i dificultat per respirar. En casos més severs, pot conduir a malalties com rinitis, asma ocupacional i, en certs tipus de fusta, s’ha associat amb un risc més gran de càncer nasal i dels sins paranasals.
 2. Al·lèrgies: Algunes espècies de fusta contenen compostos químics que poden desencadenar reaccions al·lèrgiques a la pell (dermatitis) o a les vies respiratòries.
 3. Contacte amb la pell: La pols de fusta pot irritar la pell, provocant erupcions, sequedat i envermelliment.

Avaluació del Risc

L’avaluació del risc és un pas crucial per identificar, mesurar i gestionar de manera efectiva els riscos associats amb la pols de fusta. Un enfocament sistemàtic per avaluar aquests riscos inclou les etapes següents:

 • Ubicacions de Risc: Identificar les àrees a l’entorn laboral on les activitats generen pols de fusta, com tallers, fàbriques, zones de tall o escatat.
 • Processos Específics: Determinar quines operacions específiques, com serrat, escatat o fresat, produeixen la major quantitat de pols.
 • Materials Utilitzats: Avaluar els tipus de fusta processats, ja que algunes espècies, com ara el cedre o el roure, presenten riscos més alts per a la salut.
 • Mostreig de l’Aire: Realitzar mostrejos de l’aire en diferents àrees de treball per mesurar les concentracions de pols de fusta, utilitzant equips especialitzats com a bombes de mostreig personal i filtres.
 • Avaluació de l’exposició: Avaluar els nivells d’exposició dels treballadors en funció dels resultats del mesurament, considerant factors com la durada de l’exposició, la freqüència de l’activitat i les mesures de control existents.

Mesures de Control

La implementació de mesures de control és essencial per reduir els riscos associats amb la pols de fusta. Els controls s’agrupen en tres categories principals: controls d’enginyeria, controls administratius i equips de protecció personal (EPP). Aquí hi ha un enfocament detallat:

Controls d’enginyeria

 • Ventilació General: Instal·lar sistemes de ventilació amb filtres que renovin l’aire i redueixin la concentració de pols a l’ambient laboral.
 • Aspiració Localitzada: Col·locar extractors de pols directament a l’origen, com serres o polidores, per eliminar les partícules abans que es dispersin.
 • Disseny de les àrees de treball: Dissenyar els tallers i àrees de processament per maximitzar el flux d’aire. Delimitar àrees separades per a les operacions que generen més pols.
 • Equips de control de la pols: Mantenir i netejar regularment els sistemes d’extracció. Usar sistemes de ruixat d’aigua en operacions que ho permetin per reduir la quantitat de pols a l’aire.

Controls Administratius

 • Horaris de Treball: Limitar el temps que cada treballador passa a àrees amb alta generació de pols, rotant els empleats per reduir l’exposició acumulativa.
 • Capacitació: Capacitar els empleats sobre els riscos de la pols de fusta i la correcta utilització de les mesures de protecció.
 • Neteja Regular: Establir protocols de neteja freqüents per evitar l’acumulació de pols a superfícies, equips i cantonades.
 • Revisió de procediments: Avaluar i millorar els procediments per minimitzar la generació de pols durant el processament.

Equips de Protecció Personal (EPP)

 • Respiradors: Proporcionar màscares o respiradors que compleixin els estàndards de filtració adequats per protegir els treballadors de la inhalació.
 • Roba Protectora: Usar overols i ulleres per evitar el contacte directe amb la pell i els ulls.
 • Guants: Usar guants per prevenir la irritació de la pell.

Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

La prevenció eficaç de la pols de fusta a l’entorn laboral és fonamental per protegir la salut i la seguretat dels treballadors. A través de la identificació de riscos, la implementació de mesures de control i la preparació per a emergències, és possible reduir significativament les amenaces associades. La inversió en sistemes de ventilació adequats, la capacitació continuada del personal i l’ús correcte d’equips de protecció personal són pilars crucials en aquest procés.

No obstant, l’enfocament més efectiu requereix un pla personalitzat que s’adapti a les necessitats específiques de cada operació. La nostra empresa s’especialitza en oferir solucions integrals de prevenció de riscos laborals, incloent avaluacions, disseny de mesures de control i capacitació personalitzada. Us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre com us podem ajudar a construir un entorn de treball més segur i saludable. Junts, podem mitigar els riscos de la pols de fusta i garantir el benestar del vostre equip.

Comparte el contenido:

Demana pressupost!

No esperis més i posa't en contacte amb nosaltres per conèixer els nostres preus i els diferents serveis que podem oferir a la teva empresa. Demana pressupost sense compromís i et respondrem el més aviat possible.

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Política de Privadesa