Prevención riesgos laborales

Epis: Significat i Tipus

des. 18, 2023 | Blog

La importància de la seguretat en ambients laborals és fonamental per garantir la tranquil·litat dels treballadors i empleats. En aquest context, els Equips de Protecció Individual (EPIs) s’erigeixen com a eines indispensables, proporcionant una barrera essencial entre els empleats i els riscos inherents a diverses tasques laborals.

Aquest article explora a fons el paper vital que exerceixen els EPIs en la prevenció d’accidents i lesions al lloc de treball. Des de la definició d’aquests equips fins a la selecció, ús correcte i manteniment.

Què són els EPIS?

Els Equips de Protecció Individual (EPIs) són dispositius, eines o peces dissenyades i fabricades per ser utilitzades per una persona per protegir-se contra riscos específics que puguin amenaçar la seva salut o seguretat durant l’exercici d’una tasca o activitat laboral. Aquests equips constitueixen una barrera física entre el treballador i els riscos presents al seu entorn laboral, ajudant a prevenir lesions, malalties professionals o altres perills.

La selecció adequada, l’ús correcte i el manteniment regular dels EPI són fonamentals per garantir-ne l’eficàcia en la protecció dels treballadors. A més, el compliment de les normatives i regulacions locals sobre l’ús d’EPI és essencial per promoure un entorn de treball segur i saludable.

Principals Tipus d’Epis

Els Equips de Protecció Individual (EPIs) abasten una àmplia gamma de dispositius i peces dissenyades per salvaguardar la salut i la seguretat dels treballadors en entorns laborals diversos. A continuació, es detallen alguns dels tipus més comuns d’EPIs, destacant-ne les funcions i aplicacions:

Protecció Respiratòria

La protecció respiratòria és una faceta crucial de la seguretat laboral, especialment en entorns on els treballadors estan exposats a contaminants atmosfèrics. Aquests són alguns dels principals EPIs respiratoris:

 • Màscares N95: Filtren partícules a l’aire, com pols, pol·len i patògens. Són perfectes per a treballs en què hi hagi partícules en suspensió, com a construcció i treballs agrícoles.
 • Respiradors de Mitja Cara o Cara Completa: Protegeixen contra vapors, gasos i partícules, depenent del tipus de filtre utilitzat.
 • Sistemes de Subministrament d’Aire: Proporcionen aire net des d’una font externa. Es fan servir en ambients amb nivells perillosos de contaminants o on es requereix un subministrament constant d’aire fresc.

Protecció Ocular i Facial

La protecció ocular i facial és essencial per prevenir lesions oculars i facials que poden sorgir a causa de partícules en suspensió, esquitxades químiques, impactes o radiació perillosa. Els Equips de Protecció Individual (EPIs) dissenyats per a aquesta àrea específica ofereixen una barrera crucial contra diversos riscos:

 • Ulleres de Seguretat: Proporcionen protecció contra impactes, partícules a l’aire i objectes voladors. Solen usar-se a la construcció, indústria manufacturera i activitats que generen encenalls o partícules.
 • Ulleres de Protecció Lateral: Estan dissenyades per protegir els ulls des dels costats, oferint una cobertura més completa.
 • Careta Facial: Ofereix una protecció facial completa contra esquitxades químiques, pols i partícules grans. Es recomanen en feines que involucren maneig de productes químics.

Protecció Auditiva

L’exposició constant a nivells elevats de soroll pot tenir efectes perjudicials a l’audició dels treballadors. Els Equips de Protecció Individual (EPIs) dissenyats per a la protecció auditiva tenen un paper crucial en la prevenció de la pèrdua d’audició relacionada amb la feina.

 • Taps per a les Oïdes Reutilitzables: Fabricats per a un ús prolongat i generalment estan fets de materials duradors i rentables. Són usats en ambients de treball consistentment sorollosos, com a fàbriques i tallers.
 • Protectors Auditius amb Banda: Se subjecten al voltant del coll i estan equipats amb orelleres que es poden col·locar i treure fàcilment. Són perfectes per a treballadors que necessiten treure i posar repetidament la protecció auditiva, com en la supervisió de maquinària.

Protecció per al Cap

Els riscos potencials al lloc de treball poden afectar el cap dels treballadors, ja sigui per caiguda d’objectes, impactes, exposició a productes químics o fins i tot riscos elèctrics. A continuació, descrivim els tipus d’EPIs per a la protecció del cap i les consideracions clau per a la seva selecció i ús efectiu:

 • Cascos de Seguretat: Dissenyats per protegir contra impactes al cap causats per caiguda d’objectes, cops o col·lisions. Les seves aplicacions més comunes són: Construcció, treballs en alçada i indústries de fabricació.
 • Cascs amb Protecció per a Oïdes: Integren protecció auditiva al casc per a situacions on es requereix tant protecció per al cap com per a les orelles.
 • Barrets i Gorros Tèrmics: Ofereixen aïllament tèrmic per protegir contra temperatures extremes. Perfectes per a treballs en entorns freds o amb exposició a temperatures extremes.

Protecció per a les Mans i Braços

La protecció per a les mans i els braços és essencial en entorns laborals on els treballadors estan exposats a riscos com talls, abrasions, productes químics agressius i condicions tèrmiques extremes.

 • Guants de Treball General: Ofereixen protecció contra talls, abrasions i cops. Els usos més comuns són a la construcció, magatzems i treballs de manteniment.
 • Guants de Soldadura: Protegeixen contra espurnes, esquitxades de metall fos i radiació tèrmica.
 • Mànigues de protecció: Ofereixen protecció addicional per als braços contra talls, abrasions o productes químics. Solen fer-se servir en la manipulació de materials afilats i treballs de jardineria.

Protecció per als Peus i Cames

Els riscos al lloc de treball que afecten els peus i les cames són variats, incloent caigudes, impactes, riscos elèctrics i exposició a productes químics. Aquests són alguns dels Equips de Protecció Individual (EPIs) dissenyats per a la protecció dels peus i les cames que són essencials per prevenir lesions:

 • Calçat de seguretat amb puntera d’acer: Proporciona protecció contra impactes a la part frontal del peu mitjançant una puntera d’acer. Solen usar-se a la construcció, treballs en magatzems, activitats de fabricació.
 • Calçat Antilliscant: Dissenyat amb soles que proporcionen tracció addicional per prevenir caigudes en superfícies relliscoses.
 • Botes i Sabates amb Aïllament Tèrmic: Proporcionen aïllament tèrmic per protegir contra temperatures extremes en ambients freds, indústria alimentària, etc.

Inspecció i Manteniment dels EPIs

Els Equips de Protecció Individual (EPIs) són guardians vitals en la prevenció de riscos laborals, i la capacitat per oferir protecció òptima depèn en gran mesura d’una inspecció regular i un manteniment adequat.

És molt important especificar els passos necessaris per al manteniment adequat de cada tipus d’EPI, ja sigui neteja, lubricació, ajustament o qualsevol altra tasca específica. Proporciona pautes per a l’emmagatzematge adequat quan no estiguin en ús. També cal establir criteris clars per determinar quan un EPI ha de ser retirat de servei i reemplaçat. Això pot incloure la quantitat d’ús, la detecció de danys irreparables o l’expiració de la vida útil segons les especificacions del fabricant.

Finalment, recomanem formar els treballadors sobre la importància de la inspecció i el manteniment dels seus propis EPIs. Fomenta una cultura de responsabilitat i assegura’t que el personal estigui capacitat per identificar problemes potencials.

Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

La protecció dels treballadors és una responsabilitat compartida, i l’elecció acurada i l’ús efectiu d’EPIs per a diferents àrees, com ara el cap, els ulls, les mans, els peus i les cames, són passos crucials cap a la prevenció de riscos laborals.

A Riscos Laborals Europreven, entenem la importància de salvaguardar la integritat dels treballadors i contribuir a entorns laborals segurs. Els nostres serveis de prevenció de riscos laborals estan dissenyats per assessorar i donar suport a les empreses en la implementació efectiva de mesures de seguretat. Si vols més informació sobre com podem enfortir la seguretat al teu lloc de treball, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Comparte el contenido:

Demana pressupost!

No esperis més i posa't en contacte amb nosaltres per conèixer els nostres preus i els diferents serveis que podem oferir a la teva empresa. Demana pressupost sense compromís i et respondrem el més aviat possible.

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Política de Privadesa