Prevención riesgos laborales

Com prevenir els accidents de treball i les lesions laborals

jul. 25, 2023 | Blog

La seguretat a l’entorn laboral és una preocupació fonamental per a qualsevol empresa o institució que valori els seus empleats i busqui assolir una productivitat sostenible. Els accidents de treball i les lesions laborals representen no només un cost significatiu per a les organitzacions, sinó també un impacte negatiu a la vida dels treballadors i les seves famílies.

És per això que la prevenció de riscos laborals esdevé un pilar clau per garantir un entorn segur i saludable. En aquest article, explicarem com prevenir eficaçment els accidents i lesions laborals, i com fomentar una cultura de prevenció al lloc de treball.

Conscienciació i cultura de prevenció

La conscienciació i la promoció d’una cultura de prevenció són els fonaments sobre els quals es construeix un entorn laboral segur i saludable. La clau per prevenir accidents i lesions a la feina rau a involucrar tots els membres de l’organització, des dels empleats fins a l’alta direcció, en el compromís de prioritzar la seguretat.

Una cultura de prevenció implica que la seguretat sigui una part integral de la filosofia i els valors de l’empresa. Es tracta de crear una mentalitat en què la prevenció de riscos laborals sigui responsabilitat de tots i estigui present a cada tasca que es realitzi. En promoure una cultura de prevenció, no només es reduiran els accidents i les lesions, sinó que també es millorarà l’eficiència i el compromís dels empleats.

Com fer una Avaluació de Riscos Laborals?

Realitzar una avaluació de riscos laborals és un procés sistemàtic que permet identificar els perills presents a l’entorn laboral, avaluar el nivell de risc associat i prendre mesures per prevenir o controlar aquests riscos. Aquests són els passos fonamentals per dur a terme una avaluació de riscos laborals:

  1. Identificació de perills: El primer pas consisteix a identificar tots els possibles perills que puguin existir al lloc de treball. Això inclou considerar aspectes com les condicions físiques de l’entorn, els equips utilitzats, les substàncies químiques presents, les tasques realitzades, etc.
  2. Identificació de persones exposades: Cal identificar les persones que podrien estar exposades als perills identificats al pas anterior. Això inclou els empleats directament involucrats en les tasques, però també altres treballadors que puguin estar a prop de les àrees de risc.
  3. Avaluació del risc: Un cop identificats els perills i les persones exposades, es procedeix a avaluar el nivell de risc associat a cada perill. Aquesta avaluació implica considerar la probabilitat que passi un incident i les seves conseqüències.
  4. Determinació de mesures preventives: Amb base a l’avaluació del risc, cal establir mesures preventives adequades per reduir o eliminar els perills identificats.
  5. Priorització d’accions: Si l’avaluació de riscos mostra que hi ha múltiples perills presents, és important prioritzar les accions preventives d’acord amb la gravetat del risc. Aquelles situacions que representin un risc més gran han de rebre atenció i solució de manera més urgent.
  6. Implementació i seguiment: Un cop determinades les mesures preventives, és fonamental implementar-les de manera efectiva al lloc de treball. A més, cal fer un seguiment constant per assegurar-se que les mesures s’estiguin complint adequadament i que segueixin sent efectives al llarg del temps.
  7. Reavaluació periòdica: Els riscos laborals poden canviar a causa de factors com ara la introducció de noves tecnologies, canvis en els procediments de treball o la incorporació de nous empleats. Per tant, és essencial fer avaluacions periòdiques de riscos per assegurar-se que la seguretat laboral estigui sempre actualitzada.

Mesures de Prevenció específiques

Un cop s’ha realitzat una avaluació exhaustiva dels riscos laborals, és hora d’implementar mesures de prevenció específiques per controlar i reduir els perills identificats. Aquestes mesures estan dissenyades per abordar situacions particulars de risc al lloc de treball i protegir la seguretat i salut dels treballadors.

Ús adequat d’equips de protecció individual (EPIs)

Els EPIs són elements indispensables per protegir els treballadors de riscos específics presents en les seves tasques. Aquests poden incloure cascos, guants, ulleres de seguretat, protectors auditius, màscares respiratòries, entre d’altres. És crucial que els treballadors rebin capacitació en l’ús adequat dels EPI i que comprenguin la importància d’utilitzar-los en situacions de risc.

Mesures per prevenir caigudes i accidents en altura

Les caigudes són una de les causes principals d’accidents laborals. Per prevenir aquest tipus d’accidents, s’han d’implementar mesures com l’ús de baranes i xarxes de seguretat en llocs elevats, la utilització d’arnesos de seguretat en feines en alçada i la senyalització correcta de zones perilloses.

Prevenció d’accidents relacionats amb maquinària i equips

L’ús segur de maquinària i equips és essencial per evitar lesions greus. Cal seguir les normes de seguretat del fabricant i proporcionar formació adequada als operadors. Així mateix, és fonamental fer un manteniment regular de la maquinària per assegurar-ne el bon funcionament.

Ergonomia i disseny de llocs de treball

L’ergonomia juga un paper fonamental en la prevenció de lesions musculoesquelètiques. És important dissenyar els llocs de treball de manera ergonòmica, tenint en compte l’alçada i l’abast dels treballadors i proporcionar mobiliari i eines que promoguin una postura adequada.

Investigació d’accidents laborals

La investigació d’accidents laborals és una eina valuosa per comprendre les causes i les circumstàncies darrere d’un incident i prevenir futurs accidents similars. En lloc de culpar o assenyalar els treballadors involucrats, l’enfocament de la investigació d’accidents se centra a identificar les causes fonamentals i les deficiències en els sistemes de seguretat.

Tan aviat com passi un accident, és essencial que s’actuï ràpidament. S’ha d’oferir assistència mèdica als treballadors lesionats i assegurar-se que rebin l’atenció necessària. A més, cal prendre mesures per preservar el lloc de l’accident, evitant qualsevol alteració que pugui afectar la recopilació d’evidència.

L’equip de recerca ha d‘analitzar la informació recopilada per identificar les causes subjacents de l’accident. És important evitar enfocar-se únicament en les causes immediates i buscar factors més profunds, com ara problemes de disseny, deficiències en els procediments de treball, manca de capacitació, etc.

Prevenció de Riscos Laborals a Barcelona

A Riscos Laborals Europreven, ens especialitzem en serveis de prevenció de riscos laborals que s’adapten a les necessitats específiques de cada empresa. El nostre equip d’experts està llest per oferir assessorament personalitzat, realitzar avaluacions de riscos i desenvolupar plans de prevenció adequats per garantir la seguretat del teu lloc de treball.

No deixeu la seguretat dels vostres treballadors a l’atzar. Contacta’ns ara per obtenir més informació sobre com et podem ajudar a crear un entorn laboral segur i complir les normatives vigents de prevenció de riscos laborals. Omple el formulari de contacte i et respondrem el més aviat possible.

Comparte el contenido:

Demana pressupost!

No esperis més i posa't en contacte amb nosaltres per conèixer els nostres preus i els diferents serveis que podem oferir a la teva empresa. Demana pressupost sense compromís i et respondrem el més aviat possible.

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

    Política de Privadesa